Psalmoditë për lavdet e mëngjesit

Numri: 241-242

Psalmoditë për lavdet e mëngjesit

Numri: 241-242

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj