Shenjt, Shenjt, Shenjt

1988

Numri: 250

Shenjt, Shenjt, Shenjt

1988

Numri: 250

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj