Shenjt - Roma 1977

Numri: 249

Shenjt - Roma 1977

Numri: 249

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj