Psalmodia pas leximit të parë

Khs. Psalmi 112. E djela e XXlV gjatë vitit. Viti C

Numri: 240

Psalmodia pas leximit të parë

Khs. Psalmi 112. E djela e XXlV gjatë vitit. Viti C

Numri: 240

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj