Lutja Eukaristike ll

Modeli 2. Gjatë vitit

Numri: 229-231

Lutja Eukaristike ll

Modeli 2. Gjatë vitit

Numri: 229-231

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj