Litanitë e Shenjtërve

Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve

Numri: 222-223

Litanitë e Shenjtërve

Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve

Numri: 222-223

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj