Shenjti e larit

Numri: 247

Shenjti e larit

Numri: 247

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj