Shenjt

Melodia hebraike

Numri: 248

Shenjt

Melodia hebraike

Numri: 248

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj