Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore

Numri: 221

Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore

Numri: 221

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj