Askush s’mund t’u shërbejë dy zotërinjve

Khs. Mt 6, 24-33

Askush s’mund t’u shërbejë dy zotërinjve Khs. Mt 6, 24-33 Numri: 187 Askush s’mund t’u shërbejë dy zotërinjve Khs. Mt 6, 24-33 Numri: 187 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Debora

Khs. Gjq 5

Debora Khs. Gjq 5 Numri: 188 Debora Khs. Gjq 5 Numri: 188 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Himni i kryqit të lavdishëm

Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta”

Himni i kryqit të lavdishëm Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta” Numri: 189 Himni i kryqit të lavdishëm Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta” Numri: 189 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

I njëjti Hyj

Khs. 2 Kor 4, 6-12

I njëjti Hyj Khs. 2 Kor 4, 6-12 Numri: 190 I njëjti Hyj Khs. 2 Kor 4, 6-12 Numri: 190 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ja pasqyra jonë

Khs. Ode Xlll e Salomonit

Ja pasqyra jonë Khs. Ode Xlll e Salomonit Numri: 191 Ja pasqyra jonë Khs. Ode Xlll e Salomonit Numri: 191 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Jakobi

Khs. Zan 32, 23-29

Jakobi Khs. Zan 32, 23-29 Numri: 192 Jakobi Khs. Zan 32, 23-29 Numri: 192 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kur flija

Khs. Kk 5, 2.4-8

Kur flija Khs. Kk 5, 2.4-8 Numri: 193 Kur flija Khs. Kk 5, 2.4-8 Numri: 193 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në verë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mbjellësi

Khs. Mk 4, 3-9

Mbjellësi Khs. Mk 4, 3-9 Numri: 194 Mbjellësi Khs. Mk 4, 3-9 Numri: 194 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mos e kundërshtoni të keqen

Khs. Mt 8, 38vv

Mos e kundërshtoni të keqen Khs. Mt 8, 38vv Numri: 195 Mos e kundërshtoni të keqen Khs. Mt 8, 38vv Numri: 195 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mos u zemëro

Khs. Psalmi 37 (36)

Mos u zemëro Khs. Psalmi 37 (36) Numri: 196 Mos u zemëro Khs. Psalmi 37 (36) Numri: 196 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, ti më shqyrton e më njeh

Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24

O Zot, ti më shqyrton e më njeh Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24 Numri: 197 O Zot, ti më shqyrton e më njeh Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24 Numri: 197 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, zemra ime s’ka më pretendime

Khs. Psalmi 131 (130)

O Zot, zemra ime s’ka më pretendime Khs. Psalmi 131 (130) Numri: 198 O Zot, zemra ime s’ka më pretendime Khs. Psalmi 131 (130) Numri: 198 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shemà Israel

Khs. Lp 6, 4-9

Shemà Israel Khs. Lp 6, 4-9 Numri: 200 Shemà Israel Khs. Lp 6, 4-9 Numri: 200 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Sikurse hovi i zemërimit

Khs. Odja Vll e Salomonit

Sikurse hovi i zemërimit Khs. Odja Vll e Salomonit Numri: 199 Sikurse hovi i zemërimit Khs. Odja Vll e Salomonit Numri: 199 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ti je shpresa ime, o Zot

Khs. Odja XXIX e Salomonit

Ti je shpresa ime, o Zot Khs. Odja XXIX e Salomonit Numri: 201 Ti je shpresa ime, o Zot Khs. Odja XXIX e Salomonit Numri: 201 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ulu në vetmi dhe në heshtje

Khs. Vaj 3, 1-33

Ulu në vetmi dhe në heshtje Khs. Vaj 3, 1-33 Numri: 202 Ulu në vetmi dhe në heshtje Khs. Vaj 3, 1-33 Numri: 202 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj