Jakobi

Khs. Zan 32, 23-29

Numri: 192

Jakobi

Khs. Zan 32, 23-29

Numri: 192

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj