Ti je shpresa ime, o Zot

Khs. Odja XXIX e Salomonit

Numri: 201

Ti je shpresa ime, o Zot

Khs. Odja XXIX e Salomonit

Numri: 201

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj