Kur flija

Khs. Kk 5, 2.4-8

Numri: 193

Kur flija

Khs. Kk 5, 2.4-8

Numri: 193

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj