Himni i kryqit të lavdishëm

Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta”

Numri: 189

Himni i kryqit të lavdishëm

Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta”

Numri: 189

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj