Mbjellësi

Khs. Mk 4, 3-9

Numri: 194

Mbjellësi

Khs. Mk 4, 3-9

Numri: 194

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj