Ulu në vetmi dhe në heshtje

Khs. Vaj 3, 1-33

Numri: 202

Ulu në vetmi dhe në heshtje

Khs. Vaj 3, 1-33

Numri: 202

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj