Askush s'mund t'u shërbejë dy zotërinjve

Khs. Mt 6, 24-33

Numri: 187

Askush s'mund t'u shërbejë dy zotërinjve

Khs. Mt 6, 24-33

Numri: 187

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj