Ja pasqyra jonë

Khs. Ode Xlll e Salomonit

Numri: 191

Ja pasqyra jonë

Khs. Ode Xlll e Salomonit

Numri: 191

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj