Mos e kundërshtoni të keqen

Khs. Mt 8, 38vv

Numri: 195

Mos e kundërshtoni të keqen

Khs. Mt 8, 38vv

Numri: 195

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj