Shemà Israel

Khs. Lp 6, 4-9

Numri: 200

Shemà Israel

Khs. Lp 6, 4-9

Numri: 200

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj