I njëjti Hyj

Khs. 2 Kor 4, 6-12

Numri: 190

I njëjti Hyj

Khs. 2 Kor 4, 6-12

Numri: 190

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj