Mos u zemëro

Khs. Psalmi 37 (36)

Numri: 196

Mos u zemëro

Khs. Psalmi 37 (36)

Numri: 196

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj