Ti je më i bukuri

Khs. Psalmi 45 (44)

Numri: 167

Ti je më i bukuri

Khs. Psalmi 45 (44)

Numri: 167

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Në fund të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj