Nuk do të vdes

Khs. Psalmi 118 (117)

Numri: 116-117

Nuk do të vdes

Khs. Psalmi 118 (117)

Numri: 17-18

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj