Të kam dëftuar mëkatin tim

Khs. Psalmi 32 (31)

Numri: 164

Të kam dëftuar mëkatin tim

Khs. Psalmi 32 (31)

Numri: 164

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj