Çoj sytë drejt maleve

Khs. Psalmi 121 (120)

Numri: 16

Çoj sytë drejt maleve

Khs. Psalmi 121 (120)

Numri: 16

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj