Do ta bekoj Zotin në çdo kohë

Khs. Psalmi 34 (33)

Numri: 21

Do ta bekoj Zotin në çdo kohë

Khs. Psalmi 34 (33)

Numri: 21

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj