Lavdërojeni Hyjin

Khs. Psalmi 150

Numri: 82

Lavdërojeni Hyjin

Khs. Psalmi 150

Numri: 82

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj