Shumë më kanë përndjekur në rininë time

Khs. Psalmi 129 (128)

Numri: 158

Shumë më kanë përndjekur në rininë time

Khs. Psalmi 129 (128)

Numri: 158

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj