I marri mendon që nuk ka Zot

Khs. Psalmi 14 (13)

Numri: 50

I marri mendon që nuk ka Zot

Khs. Psalmi 14 (13)

Numri: 50

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj