Ti që je besnik

Khs. Psalmi 143 (142)

Numri: 168

Ti që je besnik

Khs. Psalmi 143 (142)

Numri: 168

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje të Eukaristisë, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj