Bekoje shpirti im, Jahveun

Khs. Psalmi 103 (102)

Numri: 7

Bekoje shpirti im, Jahveun

Khs. Psalmi 103 (102)

Numri: 7

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj