Bekojeni Zotin

Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi ebraike

Numri: 8

Bekojeni Zotin

Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi hebraike

Numri: 8

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj