Shijoni e shikoni

Khs. Psalmi 34 (33)

Numri: 149

Shijoni e shikoni

Khs. Psalmi 34 (33)

Numri: 149

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj