Faleminderit Jahveut

Khs. Psalmi 136 (135) – Melodi hebraike

Numri: 40

Faleminderit Jahveut

Khs. Psalmi 136 (135) – Melodi hebraike

Numri: 40

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fillim, Në paqe, Në verë, Në fund, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj