Eli, Eli, lamà sabactani

Khs. Psalmi 22 (21) 

Numri: 36-37

Eli, Eli, lamà sabactani

Khs. Psalmi 22 (21) 

Numri: 36-37

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj