Sikurse dreri dëshiron

Khs. Psalmi 42-43 (41-42)

Numri: 147

Sikurse dreri dëshiron

Khs. Psalmi 42-43 (41-42)

Numri: 147

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj