Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim

Khs. Psalmi 25 (24)

Numri: 159

Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim

Khs. Psalmi 25 (24)

Numri: 159

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj