Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë

Khs. Psalmi 127 (126)

Numri: 110

Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë

Khs. Psalmi 127 (126)

Numri: 110

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj