Themelet e tija

Khs. Psalmi 87 (86)

Numri: 171

Themelet e tija

Khs. Psalmi 87 (86)

Numri: 171

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj