Nëse në Zotin unë u strehova

Khs. Psalmi 11 (10)

Numri: 108

Nëse në Zotin unë u strehova

Khs. Psalmi 11 (10)

Numri: 108

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj