Do të ma tregosh shtegun e jetës

Khs. Psalmi 16 (15)

Numri: 23

Do të ma tregosh shtegun e jetës

Khs. Psalmi 16 (15)

Numri: 23

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj