Lavdërojeni Zotin prej qiellit

Khs. Psalmi 148

Numri: 83

Lavdërojeni Zotin prej qiellit

Khs. Psalmi 148

Numri: 83

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj