Vjen Zoti i veshur me madhështi

Khs. Psalmi 93 (92) – Zb 1, 5-7

Numri: 180

Vjen Zoti i veshur me madhështi

Khs. Psalmi 93 (92) – Zb 1, 5-7

Numri: 180

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj