Zoti shpall një lajm të mirë

Khs. Psalmi 68 (67)

Numri: 186

Zoti shpall një lajm të mirë

Khs. Psalmi 68 (67)

Numri: 186

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj