Mëshirë për mua o Hyj

Khs. Psalmi 51 (50)

Numri: 101

Mëshirë për mua o Hyj

Khs. Psalmi 51 (50)

Numri: 101

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj