Pranë Lumenjve të Babilonisë

Khs. Psalmi 137 (136)

Numri: 136

Pranë Lumenjve të Babilonisë

Khs. Psalmi 137 (136)

Numri: 136

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj