Le të ngrihet Hyji

Khs. Psalmi 68 (67)

Numri: 87

Le të ngrihet Hyji

Khs. Psalmi 68 (67)

Numri: 87

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj