Kur Zoti

Khs. Psalmi 126 (125)

Numri: 76

Kur Zoti

Khs. Psalmi 126 (125)

Numri: 76

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj