Për dashurinë e vëllezërve të mi

Khs. Psalmi 122 (121) – Melodi hebraike

Numri: 131

Për dashurinë e vëllezërve të mi

Khs. Psalmi 122 (121) – Melodi hebraike

Numri: 131

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Paqe

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj